About Bin 22

Nadin Bin 22 is Chardonnay grape ingredients from vineyard of South Australia, dry-white with unique fruity style

About Bin 22

เป็นไวน์ที่ได้จากองุ่นพันธุ์ชาดอนเน่ที่ปลูก ทางดินแดนตอนใต้ของประเทศ ออสเตรเลีย มอบความหอมสดชื่นจากผล ไม้เขตร้อนนานาชนิดและลูกแพร หอม หวาน สดชื่น ประทับใจไม่รู้ลืม

Wine Style

The character of Chardonnay grape style of South Australia with the scents of tropical fruits, vanilla honey, and yellow lemon with finish spice in light gold colour.

รูปแบบของไวน์

ไวน์สีเหลือบทองที่ดึงเอกลักษณธ์ขององุ่นสายพันธุ์ชาร์ดอนเน จากทาง ตอนใต้ของประเทศออสเตรเลีย ผสานกลิ่นอายของผลไม้ น้ำผึ้งวนิลลา และเลม่อนเหลือง ให้รสสัมผัสซาบซ่าประทับใจยาวนาน

Serve

Serve between temperature of 9-12 °C

การเสริฟ

เสริฟขณะอุณหภูมิ 9-12 องศาเซลเซลเซียล
ค้นหาความเป็นธรรมชาติในตัวคุณ