Nadin @Wine 22 (ขอนแก่น)

นาดินได้ไปจัดกิจกรรมร่วมค้นหาความธรรมชาติสไตล์คุณที่ร้านอาหาร Wine 22 จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันพฤหัสและวันศุกร์ที่ 22-23 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

Nadin @Happy Land

นาดินได้จัดกิจกรรมค้นหาความธรรมชาติในตัวคุณกับร้านอาหาร Happy Land จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558

Nadin @Hip Industry Bistro & Bar